Help, het vertrouwen in mijn partner is weg. En nu?

Minstens de helft van alle mensen die een vaste relatie hebben, krijgen vroeg of laat te maken met overspel. Als dit ontdekt wordt heeft dit altijd gevolgen voor het vertrouwen dat partners in elkaar hebben. Vertrouwen kan ook beschadigd worden door bijvoorbeeld leugens, verslavingsproblemen, maar ook door een intensieve emotionele relatie met iemand anders aan te gaan. Dit betekent dat veel mensen op een bepaald moment in hun relatie te maken gaan krijgen met een vertrouwenscrisis. Hoe ga je daar mee om?

In mijn praktijk als relatietherapeut kom ik veel echtparen tegen bij wie sprake is van een beschadigd vertrouwen. Als overspel of vreemdgaan ontdekt wordt, is er vrijwel altijd sprake van verdriet, boosheid en in eerste instantie de neiging om de relatie te beëindigen. Daarna heeft de bedrogen partner de neiging om allerlei vragen te stellen: Deze gaan over het vreemd gaan. Met wie is het gebeurd, waar, wanneer, hoe, wat is er precies gebeurd? Wat maakt dat je niet bij mij was op dat moment? Deze vragen zijn in het algemeen zeer pijnlijk voor degene die de vragen stelt, maar zeker ook voor degene die het vertrouwen heeft beschadigd. Door deze vragen worden mensen steeds weer herinnerd aan deze voor beiden pijnlijke ervaring.

Degene bij wie het vertrouwen is beschadigd, gaat ook zichzelf vragen stellen. Deze gaan in het algemeen over het feit dat deze partner ervaart dat hij of zij tekort is geschoten. Onzekerheid komt hierdoor aan de oppervlakte.

In eerste instantie zal er ruimte moeten zijn om het verdriet en de boosheid te uiten door degene die is bedrogen. Het is raadzaam om aandacht te besteden aan de vragen die de bedrogen partner heeft. Daarna zal het zo zijn dat het belangrijk is dat degene die het vertrouwen heeft beschadigd, de verantwoordelijkheid voor zijn of haar daden daadwerkelijk op zich neemt. Het uitspreken van datgene wat hij of zij heeft gedaan, is hierbij van belang. Door het hardop tegen de partner uit te spreken, kun je voelen wat dit daadwerkelijk voor beide partners betekent. Degene die is bedrogen krijgt eveneens de gelegenheid te vertellen wat dit met hem of haar heeft gedaan. Dit vormt de basis voor het herstel van het vertrouwen.

Vervolgens zal er gewerkt moeten worden aan een vernieuwde basis van veiligheid. Bij degene die is bedrogen zal er uiteindelijk meer mildheid moeten ontstaan. Degene die bedrogen heeft zal ruimte moeten maken om het verhaal van de ander te horen. Hierdoor ontstaat er ruimte voor een gesprek. Langzaam ontstaat er een gevoel dat belangrijke zaken gedeeld kunnen worden. Want dit is vaak iets wat in de loop van de tijd uit de relatie is verdwenen. Leugens en overspel/vreemdgaan vinden naar mijn idee vooral plaats in relaties waarin er een afstand is ontstaan tussen de partners.

Het is belangrijk te gaan werken aan het besef dat het vertrouwen iets is wat je geeft, niet wat je krijgt. Het vergt een zeer actieve houding en het vraagt van de bedrogen partner om een bewuste keuze hierin te maken. Maar, als je vertrouwen geeft, loop je risico’s: Je hebt geen garantie dat het vertrouwen niet nog een keer wordt beschadigd,. Je geeft iets uit handen waar je geen controle op hebt. Het geven van vertrouwen maakt jezelf kwetsbaar. En dat is nu net zo lastig om te voelen als het vertrouwen al is beschadigd.

Herstellen van vertrouwen heeft tijd nodig. Het vraagt ook een actieve houding van beide partners. Uiteindelijk zal het vertrouwen weer te voelen zijn. De relatie is door de gebeurtenis blijvend veranderd. Als een echtpaar aan de slag gaat met het herstellen van vertrouwen, en aan de opbouw van de relatie, dan zullen beide partners de liefde weer kunnen voelen, voelen ze de verbinding weer, kunnen ze weer betrokken op elkaar zijn, ondernemen ze meer activiteiten samen, is er meer intimiteit/seksualiteit en wordt er meer met elkaar gedeeld. Kortom, de liefde is weer terug in de relatie. En wie wil dat niet?

Relatietherapie is de meest effectieve manier om het vertrouwen in de relatie te herstellen. Het kost tijd, aandacht, ruimte. Het vergt tijd dat het echtpaar hard gaat werken. Ieder op zijn of haar eigen manier. En met elkaar.

 

Wil je reageren? Laat dan je reactie hieronder achter, of neem contact met ons op.